top of page

הנחיית פעילות - עיריית הוד השרון

סדנא לצוות ניהול באסם

פעילות הנחייה בהוד השרון

הוד השרון.jpg

הרצאה בבית שמש

20181217_114729.jpg

ממעיט בתמונות, מתמקד תמיד במה שחשוב.

bottom of page