הנחיית פעילות - עיריית הוד השרון

סדנא לצוות ניהול באסם

פעילות הנחייה בהוד השרון

הרצאה בבית שמש

ממעיט בתמונות, מתמקד תמיד במה שחשוב.

    סדנאות מעולות.

 כל הזכויות שמורות לחיבור פשוט.