top of page
Michal Eithan and Liran.jpg

 תיאטרון לארגון

"לשקף לארגון את הנקודות העוצמתיות והחלשות בדרך הומוריסטית ובאופן שיביא לכם את התוצאות הרצויות"

שילוב מבריק בין תיאטרון קומי והעברת מסרים אפקטיבית.

מצבים מחיי היומיום המוצגים על ידי שחקנים בצורה מקורית ומתוחכמת.  

בין הסצינות מנחה מקצועי מטעם התיאטרון (פסיכולוג ויועץ ארגוני) מעורר שיח בקבוצות "שולחנות עגולים" על מנת להעלות תובנות ודיון של הקהל.

הנושאים מגוונים לפעילות: יחסים בין מחלקת, ספקים ולקוחות, תקשורת ארגונית, עבודת צוות, דילמות ניהוליות, סינרגיה ושת"פ בין עובדים ומחלקות.

קיימות גם פעילויות בעלות אופי הדרכתי: בטיחות בעבודה, בהנהיגה, מתן שירות, מניעת הטרדות מיניות וכדומה.

תגובות לפעילות

מתמחה בארגון

מנהלת משאבי אנוש

מהנדס בחברה

מערכון - טכנאי שירות מול לקוחה

מערכון - פערים בין תרבותיים  

סצינות להמחשת סגנון הפעילות 

מערכון - יחסים מחלקות בארגון

מערכון - פרויקטים מורכבים 

bottom of page