top of page

 סדנאות 

  חיבור 

פשוט

 

 

Please reload

לתקשר טוב יותר עם לקוחות, אנשי הצוות, עובדים ומנהלים. להכיר דפוסי תקשורת יעילים לבנייה והעברת מסר קצר ברור שיכול למנוע בעיות טרם היווצרותן. נבחן את סגנונות התקשורת שאתם משתמשים בה, יתרונותיה, אתגרים ודרכים לשיפורה. סדנא אפקטיבית ליצירת תקשורת טובה שהיא גורם חשוב בהצלחה.

תרגול עבודת צוות ולמידת מנהלים. אסטרטגיות החלטה וסגנונות תקשורת, הטיות חשיבה וכלים לפתרון בעיות, הקשבה פעילה ואמפתיה. נלמד להבין את האינטרסים המשותפים, להתמודד טוב יותר במשברים, להרחיב יכולות ולקדם עבודת צוות הרואה את ההצלחה המשותפת כיעד.

האם אפשר לשנות תפיסת-עולם בנוגע לקונפליקטים? איך מזהים תחילת קונפליקט ואיך לומדים לנהל אותו? נבין מהי תורת המשחקים, אסטרטגיות שולטות, קבלת החלטות בעת קונפליקט. מתי נכון לוותר ומתי לנהוג באסרטיביות? האם יש להימנע מקונפליקטים? קונפליקטים הם חלק בלתי נמנע ביחסי עבודה ויחסים בכלל והכרחי בהובלת שינויים. נלמד להביט על קונפליקט באור חדש ולהפכו לקצר ויעיל.

bottom of page