top of page

סדנאות חד-יומיות  

יום צוות בנושא שנבחר יחד על ידי המנהל לאור מטרותיו (3-8 שעות). זמן איכות להעמיק בנושא המעסיק את הצוות, תרגילים מעניינים המזמינים את המשתתפים לחשיבה שונה, תרגול ויצירתיות. מתאים להשתלמויות מנהלים, צוותים אורגניים ולמידת עמיתים. הנאה בשילוב הומור ולמידה משמעותית. במשרד או מחוצה לו בהתאם למטרות ולמשאבים.

  

סדרת סדנאות  (ניתן להמשיך לאחר התנסות בסדנא יומית)

3-8 מפגשים שמהווים למעשה קורס באורך קצר-בינוני שיוצרים תהליך בכמה נושאים משולבים. מאפשר ליווי של התהליך ומתן משוב ממפגש למפגש. לסדרת מפגשים שלושה יתרונות מרכזיים: א) העמקת ההיכרות, האמון והלמידה בארגון ב) אפשרות למספר שעות מצומצם יותר לכל מפגש כך שניתן לשלב כחלק מיום העבודה ג) התמודדות עם מצבים ושאלות העולים ממפגש למפגש ומאפשרת שינויים והתאמות מדויקים לאורך התהליך. 

קבוצת עבודה

10-12 מפגשים באורך 90 דקות כל אחד. זו קטגוריה מעט שונה המאפשרת תהליך ארוך ומיוחד של למידה וגיבוש. הקבוצה נפגשת פעם בשבוע בשעה קבועה במקום קבוע על מנת לאפשר תהליך מתמשך סביב נושא או יותר בהם ניתן להיכנס לשלבי התפתחות מתקדמים של התבוננות והבנת תהליכים קבוצתיים, שינוי ויצירה של אקלים חדש. מתאים במצבים בהם רוצים להוביל שינוי משמעותי בארגון המעוניין להתמודד עם בעיות של לחץ, שחיקה, קשיים ביחסים, בעיות גיבוש ועוד. מהווה תהליך העצמה וחיבור בין האנשים. חוויה מאד משמעותית למשתתפים ולארגון.

***

bottom of page