top of page

 

Please reload

מה המחקר מלמד אותנו על סגנונות ניהול? מהו ניהול טוב - סמכותי או חברי? מקצועי טהור או כזה העושה שימוש בתגמולים? סדנא שמציבה מראה מול ה-'אני המנהל' ובודקת את סגנונות ההנעה החלופיים. בסדנא נשחיז יכולות שעתידות להביא תועלת רבה לך כמנהל, לעובדים ולארגון ולהתבטא בכל תחומי החיים.

סדנא מלאת חשיבה ומעוף. נרחיב את מקורות הידע וההשראה בנוגע לתכונה חשובה הנמצאת בכולנו ויש לה יישומים מרחיקי לכת עבור הפרט והארגון. יצירתיות היא מפתח רב שימושי ובאמצעותה ניתן למצוא פתרונות חדשים ולהרחיב דפוסי חשיבה. סדנא המובילה למציאת רעיונות מקוריים, מעודדת גמישות מחשבתית ויכולת לפתור בעיות בדרך שטרם חשבתם עליה.   

סדנא מעשית בה נלמד כלים לניהול זמן שיסייעו לנו להבחין בין עיקר לתפל, לבצע סדר בין המשימות החשובות לשם הגשמת היעדים העיקריים שלכם. נאט ליום אחד את קצב העבודה כדי לבחון כיצד להספיק הרבה יותר. מתי נכון לנצל כל דקה מיותרת? מתי נכון להוריד רגל מהדוושה? כיצד להנות מהאצלת סמכויות בריאה, להרוויח שיתוף פעולה, זמן ויעילות. השקעה במשאב היקר ביותר לנו. 

החלטות מתקבלות בתהליכים שונים מאדם לאדם ומקבוצה לקבוצה. נחשף למחקר הטיות החשיבה, תכנון לקוי, מרחק זמן, חשיבה קבוצתית, השפעות חברתיות ומסקנות נפוצות על סמך אירועים אקראיים. החלטות טובות תלויות ביכולת הפרט להביע דעה ולהשפיע על גורלו. הזדמנות נהדרת לבחון את אופן קבלת ההחלטות האישי וללמוד לוותר על בחירות טובות למען מעולות.     

bottom of page