top of page

התפיסה המקצועית

תפקיד המנחה בעיני הוא לחזק את האנשים בקבוצה, לעזור להם ללמוד ולהבין אחד את השני ואת המשימה שלפניהם. הנעת תהליכים, זיהוי דפוסי התנהגות, בדיקת נורמות והרגלים, להיות חברי צוות טובים (בשלל תחומי החיים) ולהתקדם מתוך חיבור לעצמם ולתפקידם. הכלים שרכשתי באקדמיה בתוספת הניסיון מגוון מאפשרים לי להניע תהליכים במהירות. לאורך שנות הקריירה שלי עבדתי גם בארגונים גדולים וגם בתוך בתי ספר, אני עוסק בחינוך אך גם ביחסים וניהול בארגונים. הקירבה המתמדת לאנשים הנמצאים בשלבי התפתחות בחייהם האישיים והמקצועיים מאפשרת צמיחה אישית וגדילה מקצועית. תרגול ולימוד טקטיקות ודפוסי התנהגות חדשים יכולים להוביל לשינויים נרחבים בחיי כל אחד ואחת ואני גאה לבצע תהליכים כאלה.

בנוסף לעבודה המערבת חשיבה ותרגול אני מאמין בדוגמא ערכית. התייחסות הולמת ליכולות הייחודיות של הפרט. בעצם החיפוש אחר הטוב והחזק באדם (חבר, עובד, קולגה, בן-זוג) מתחיל השינוי החיובי. אני שמח תמיד להביא עימי את כל הידע, החשיבה והאנרגיה על מנת לגרום לאנשים להצליח.  

bottom of page