סדנאות מעולות.

 כל הזכויות שמורות לחיבור פשוט.

התפיסה המקצועית

אחד התפקידים הראשונים בעבודתי הוא לזהות ולהבין לעומק את המוטיבציה, כיווני החשיבה והמטרות של הצוות עמו אני עובד. בסדנאות עלי למצוא את מעלותיו של האדם בדרך שמעצימה אותו ואת הצוות, לחזק אותן ולהישען עליהן כבסיס לצמיחה. הנעת תהליכים, זיהוי דפוסי התנהגות, בדיקת נורמות והרגלים אוטומטיים עוזרים לאנשים להיות בני זוג טובים יותר, חברי צוות טובים יותר, תוך תחושה של חיבור לעצמם ולתפקידם. הכלים שרכשתי באקדמיה בתוספת הניסיון מאפשרים לי להניע תהליך. יש בי תשוקה מתמדת לקבוצות ואנשים הנמצאים בהתקדמות והתפתחות בחייהם האישיים והמקצועיים. תרגול ולימוד טקטיקות ודפוסי התנהגות חדשים יכולים להוביל לשינויים רחבים בחיי כל אחד מאיתנו. אני גאה להיות חלק ביצירת תהליכים אלה.

בנוסף לעבודה המערבת חשיבה ותרגול אני מאמין בדוגמא אישית של מנהלים המגלים עניין בהעמקה אישית וארגונית, הטמעת ערכים והתייחסות הולמת ליכולות הייחודיות של הפרט. בעצם החיפוש אחר הטוב והחזק באדם (עובד, קולגה, בן זוג) יש כבר תחילתו של שינוי מבורך. אני נכון להביא עמי את כל הידע, החשיבה והאנרגיה על מנת לסייע בהתפתחות והגשמה עבור לקוחותיי.