top of page

 עבודת צוות (פיתוח צוות)

עבודה אינטנסיבית בצוות גורמת לאתגרים קבוצתיים. בסדנא נכיר כלים חשובים בהתנהלות צוותית ושיטות צוותים מעולים. יש באפשרותכם לבחור להתמודד עם בעיות רלוונטיות ולפתוח נושאים שבשגרת העבודה קשה לעסוק בהם. סדנא תסייע לצוות שלכם לשפר הבנה ותקשורת, להתגבר על משברים ולהתקדם בתיאום לעבר יעדים.

הסדנא מומלצת לצוותים אורגניים שעובדים בשגרה ולמנהלי צוותים המעוניינים לשפר את תפקודם. תתי נושאים: הגברת מוטיבציה, כל פרט בצוות כמרכיב בהצלחה, תקשורת אפקטיבית, דינמיקה של תהליך שינוי, חשיבה קבוצתית, יצירתיות, גיבוש ואחריות הדדית. 

 

bottom of page