top of page

תקשורת ארגונית (בין אישית)

כדי שהעבודה בארגון תתבצע ביעילות על המסרים לעבור בדרך מובנת וברורה. תקשורת לקויה גוררת אי-הבנות, אחריות הנופלת בין הכיסאות ועיכוב בביצוע המשימות. מנהלים מתלוננים שעובדים אינם חוזרים להודעות במייל ועובדים מתלוננים על מנהלים ששולחים הודעות ב - SMS. אז במה נשתמש, פגישה אישית או ישיבת צוות? ואיך לדבר, כמו לחבר'ה או לשמור על מרחק מקצועי?  

קשרים בין אישיים משפיעים על האווירה החברתית בארגונים. תקשורת בעייתית עלולה לגרום ללחץ בקרב העובדים אך גם יכולה לייצר תחושה של פתיחות ושחרור. תקשורת מנצחת מתאימה עצמה בדיוק למטרה בבחירה נכונה של מקום, זמן וסגנון שהולמים את המסר והנמען. היא משפיעה על העבודה והתוצאות בכל רגע נתון וההשקעה בה משתלמת מאד בניהול מערכות יחסים טובות.

ניתן להתמקד בתתי נושאים:

  • ניהול פגישות וישיבות אפקטיביות - דגשים והרגלים חשובים.

  • בניית משוב ניהולי המגביר תחושת מסוגלות ואמון.

  • הגדרת מערכת ציפיות כבסיס לשביעות רצון ביחסים.

  • תכנון ותרגול של "בניית סיפור" לשם יצירת הצעה עסקית או בניית מצגת, פרזנטציה נכונה והעברת מסר משכנע. 

  • דגשים תרבותיים - זיהוי, נימוסים, דרכי גישה חלופיות לשפה והיכרות עם מאפיינים שונים (רלוונטי לארגונים מגווני אוכלוסיות, גורמי חו"ל ושפות זרות).

  • מה הם בעצמם מנסים לומר?! מסרים גלויים וסמויים בתקשורת.  

  • שפת גוף ותקשורת בלתי-מילולית.  

"בשביל זה היינו צריכים את הסדנא... כולנו מכירים את מה שמפריע לעבוד אבל חוץ מפה (בסדנא) לא מדברים על זה... תודה רבה שידעת לתת לכל אחד להביע את דעתו בצורה יפה ועזרת לנו לא להתפרץ אחד לדברי השני כמו שקורה בדר"כ... זה נותן כוח".

bottom of page