top of page

יצירתיות ותעוזה

בילדותנו לימדו אותנו לעקוב אחרי הוראות וללמוד מניסיונם של אחרים. אלה יכולות ביצועיות חשובות אך הן נעדרות פתיחות להתנסויות חדשות.

ארגונים כמו אנשים, חוששים לטעות ומשתדלים להימנע מהרפתקנות מיותרת ולרוב מעדיפים את המוכר והידוע אך בעולם משתנה ורצוף אתגרים מי שאינו יצירתי מתקשה לשרוד.

יצירתיות דורשת לשנות משהו בעצמך. לעבוד עם רעיונות שנראים בתחילה בלתי-הגיוניים ולשלול אותם כחלק מהתהליך. להשקיע בסגנון חשיבה ולמצוא דרך אחת טובה על פני עשר דרכים בינוניות. יצירתיות במיטבה מתגברת על קולות שאומרים "הרעיון הזה גרוע... מישהו בטח חשב עליו קודם... עדיף להמשיך כרגיל".

עד שלא תבחנו רעיונות ותשתעשעו בהם כילדים סקרנים לא תהיו בטוחים אם הם בעלי פוטנציאל (כך נולדים הרעיונות הטובים ביותר). מוצר ותהליך טוב נוצרים עם יכולת לבחון ולהקשיב לקולות רבים לאורך הדרך, לקדם רעיונות יצירתיים של אחרים, להשתמש במקורות השראה פשוטים ולהבין כיצד להימנע מקבעונות חשיבה מסורתיים. פלאי יצירה מתחילים מחזון ונמשכים בתעוזה.

סדנא לחידוד יוזמה וחדשנות ביכולות הפרט והקבוצה, עבור ארגונים המחפשים שיפור מתמיד של אנשיהם ומציאת פתרונות חדשניים כדרך חיים.     

"זה לא החזק ביותר או האינטליגנטי ביותר הוא ששורד אלא זה המגיב בדרך הטובה ביותר לשינוי" (צ'ארלס דרווין).

bottom of page