top of page

 ניהול זמן

סדנא ממוקדת ביצועים העוסקת בניהול אישי וארגוני. להפוך עומס משימות מעיק לרשימת ביצוע יעילה. לתכנן את הזמן בדרכים מקצועיות על ידי הבנה מעמיקה של תהליכים העוזרים להשלים מטלות, מגבירים את הסיפוק ובעיקר - מקדמים אתכם לעבר מטרותיכם.

  • כלי ניהול-זמן בסיסיים שחובה להכיר ולתרגל.

  • אבחון משימות שיטתי וביצוע סדרי עדיפויות נכונים.

  • איתור בזבזני זמן סדרתיים. למד לומר לא! (מכשירים, אנשים, מחשבות...).

  • להתקדם לעבר המטרות החשובות ולהתמקד בהן.

  • שעות ריכוז מועדפות, תהליכי זיכרון ועיבוד מידע, התמודדות רגשית וחברתית עם דחיינות. ניגע בנושאים הללו במטרה להבין כיצד להתייעל.  

  • איך גורמים לעובד להיות מהיר ומה מזרז עבודת צוות. 

  • אנשים יעילים יודעים שלא כל משימותיהם נעימות ומפתחים שיטות להפחתת הדחיינות ועיכוב בגישה למשימות כאלה.

  • לכבד זמן עבודה יעיל, זמן מנוחה, זמן פרטי, זמנם של אחרים. 

 

מומלצת למנהלים בתחילת דרכם האחראיים לניהול זמנם של אחרים ולצוותים המבינים את חשיבות ניהול המשאב היקר לכולנו.

"אני מרגישה שאני יוצאת מהסדנא הזאת עם סדר... אף פעם לא למדתי בצורה מקצועית איך לחלק משימות ומה לעשות קודם. התחברתי להמלצות שאתה מציע בשיתוף היעדים שלי עם הסביבה כדי לעזור לי להתקדם בהן... אשתמש בזה, זאת הייתה סדנא מעולה " 

bottom of page