top of page

קבלת החלטות

בעולם שופע מידע יכולת בחירה וקבלת החלטות נהיית מאתגרת יותר ויותר. קיימות אסטרטגיות שונות לקבלת החלטות על סמך מידע, אינטואיציה, שיקולי תועלת, דרישות הסביבה ועוד. 

קבלת החלטות טובה דורשת תהליך דו שלבי: 1) בחינת הנתונים בהווה  2) הערכת משמעות ההחלטה בעתיד. לעתים אחד מהשלבים לוקה בחסר ואינו מתבצע נכון, למשל: אין די זמן לקבל החלטה שקולה בשל מחסור במידע, או שהחלטה שנראית סבירה על סמך נתונים אינה מתאימה להתרחשויות עתידיות. 

החלטות מתקבלות בתהליכים שונים מאדם לאדם ומקבוצה לקבוצה ומחקר רב קיים בנושא. נחשף להטיות חשיבה על סמך אירועים אקראיים, דעות-קדומות, מרחק זמן, חשיבה קבוצתית, פחד מכישלון ועוד. החלטות טובות תלויות ביכולת הפרט לוותר על היתרונות של החלופות הבינוניות כדי להבטיח את יתרונות החלופה המעולה. זו הזדמנות לבחון את אופן קבלת ההחלטות האישי והארגוני וללמוד עוד דרכי חשיבה פורצות דרך. החלטות טובות מונעות משברים, משפרות יחסים, מייעלות עבודה ומביאות את הפרט והארגון להגשמת המטרות.

bottom of page