top of page

מודעות חברתית

רגשות חיוביים גורמים לנו להתחבר וליצור קשרים, לשאוף, להתמיד ולצמוח בעבודה. רגשות שליליים מביאים לקנאה, תחרותיות יתר, חוסר שביעות רצון ומרמור. הרגשות נוכחים בכל הפעולות שלנו וככל שאנו מודעים להם ומכירים בהם כך קל לנו לתפקד ולקבל החלטות טובות. סדנא שמתאימה לארגונים שרוצים לעזור לעובדים להתפתח ולהעמיק את ההבנה האישית והחברתית ולשלוט טוב יותר בעולם הרגש. בנוסף מתאימה למצבים בהם העובדים חווים לחץ, שחיקה, קונפליקטים ותסכול. נלמד לנהל רגשות במקום לתת לרגשות לנהל אותנו.

bottom of page